torsdag 20 mars 2014

 Varför                                                            

Vad är det som sker
Hur jag än ber
Inget Du ser
Du bara ler
Varför?
Du bara till dig själv ser
Varför ser Du inte
Att jag inte ler


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar